Luật tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 18/11/2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.
Số ký hiệu văn bản Tài liệu giới thiệu Luật tín ngưỡng, tôn giáo
Ngày ban hành 18/11/2016
Ngày hiệu lực 01/01/2018
Trích yếu nội dung Luật tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 18/11/2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT TÍN NGƯONG TÔN GIÁO.doc