V/v triển khai thực hiện biện pháp phòng, chống dịch đối với F1, người về từ các vùng dịch và người nhập cảnh
Số ký hiệu văn bản 322/UBND-VX
Ngày ban hành 21/01/2022
Ngày hiệu lực 21/01/2022
Trích yếu nội dung V/v triển khai thực hiện biện pháp phòng, chống dịch đối với F1, người về từ các vùng dịch và người nhập cảnh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 322CV2022.pdf