Quyết định phê duyệt danh sách, mức hỗ trợ đối với người được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 149/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/01/2022
Ngày hiệu lực 21/01/2022
Trích yếu nội dung Quyết định phê duyệt danh sách, mức hỗ trợ đối với người được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lao động, thương binh xã hội
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 149QĐ2022.pdf
149PL52022.pdf
149PL12022.pdf
149PL2022.pdf
149PL22022.pdf
149PL32022.pdf
149PL42022.pdf