Phê duyệt đơn giá thay thế bồi thường, hỗ trợ về đất, tài sản vật kiến trúc, cây cối hoa màu trên đất phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc do ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ Úc tài trợ (đoạn địa phận huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai)
Số ký hiệu văn bản 4500/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/12/2021
Ngày hiệu lực 24/12/2021
Trích yếu nội dung Phê duyệt đơn giá thay thế bồi thường, hỗ trợ về đất, tài sản vật kiến trúc, cây cối hoa màu trên đất phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc do ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ Úc tài trợ (đoạn địa phận huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giá dịch vụ
Người ký duyệt Nguyễn Trọng Hài
Tài liệu đính kèm 4500QĐ2021.pdf