Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt
Số ký hiệu văn bản 4493/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/12/2021
Ngày hiệu lực 23/12/2021
Trích yếu nội dung Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 4439QĐ2021.pdf