Phê duyệt danh sách học sinh được cử học sinh đi học trình độ đại học theo chế độ cử tuyển năm 2021
Số ký hiệu văn bản 4464/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/12/2021
Ngày hiệu lực 21/12/2021
Trích yếu nội dung Phê duyệt danh sách học sinh được cử học sinh đi học trình độ đại học theo chế độ cử tuyển năm 2021
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 4464QĐ2021.pdf