Xếp hạng Đồn Bắc Hà là di tích lịch sử cấp tỉnh
Số ký hiệu văn bản 3753/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/10/2021
Ngày hiệu lực 22/10/2021
Trích yếu nội dung Xếp hạng Đồn Bắc Hà là di tích lịch sử cấp tỉnh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thể thao - Du lịch
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 3753QĐ2021.pdf