V/v tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Số ký hiệu văn bản 5107/UBND-QLĐT
Ngày ban hành 23/10/2021
Ngày hiệu lực 23/10/2021
Trích yếu nội dung V/v tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực An ninh trật tự-ATGT
Người ký duyệt Nguyễn Trọng Hài
Tài liệu đính kèm 5107CV2021.pdf