Quyết định phê duyệt danh sách, mức hỗ trợ đối với người điều trị Covid – 19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 3690/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/10/2021
Ngày hiệu lực 15/10/2021
Trích yếu nội dung Quyết định phê duyệt danh sách, mức hỗ trợ đối với người điều trị Covid – 19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lao động, thương binh xã hội
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 3690QĐ2021.pdf
3690PL2021.pdf