Tuyên truyền, phổ biến, đào tạo nâng cao nhận thức và phát triển nguồn nhân lực về an toàn thông tin tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 366/KH-UBND
Ngày ban hành 19/10/2021
Ngày hiệu lực 19/10/2021
Trích yếu nội dung Tuyên truyền, phổ biến, đào tạo nâng cao nhận thức và phát triển nguồn nhân lực về an toàn thông tin tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Báo chí, CNTT, điện tử
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 366KH2021.pdf