Thông báo Kết luận của Trung tâm chỉ huy phòng, chống Covid-19 tỉnh tại cuộc họp ngày 14/10/2021
Số ký hiệu văn bản 294/TB-VPUBND
Ngày ban hành 14/10/2021
Ngày hiệu lực 14/10/2021
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của Trung tâm chỉ huy phòng, chống Covid-19 tỉnh tại cuộc họp ngày 14/10/2021
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm 294TB2021.pdf