Quyết định phê duyệt danh sách, mức hỗ trợ đối với hướng dẫn viên du lịch, lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, lao động ngừng việc theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 3567/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/10/2021
Ngày hiệu lực 05/10/2021
Trích yếu nội dung Quyết định phê duyệt danh sách, mức hỗ trợ đối với hướng dẫn viên du lịch, lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, lao động ngừng việc theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lao động, thương binh xã hội
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 3567QĐ2021.pdf
3567PL12021.pdf
3567PL2021.pdf
3567PL22021.pdf
3567Pl32021.pdf
3567PL42021.pdf
3567PL52021.pdf