THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến Sơ kết, đánh giá kết quả phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp 09 tháng đầu năm, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2021 và quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ-TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Số ký hiệu văn bản 270/TB-VPUBND
Ngày ban hành 20/09/2021
Ngày hiệu lực 20/09/2021
Trích yếu nội dung THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến Sơ kết, đánh giá kết quả phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp 09 tháng đầu năm, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2021 và quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ-TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực NN&PTNT
Người ký duyệt Bùi Công Khanh
Tài liệu đính kèm 270TB2021.pdf