Quyết định phê duyệt danh sách, mức hỗ trợ cho người cách ly y tế (F1); lao động ngừng việc; hộ kinh doanh; hướng dẫn viên du lịch được hưởng hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động được hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 3137/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/08/2021
Ngày hiệu lực 26/08/2021
Trích yếu nội dung Quyết định phê duyệt danh sách, mức hỗ trợ cho người cách ly y tế (F1); lao động ngừng việc; hộ kinh doanh; hướng dẫn viên du lịch được hưởng hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động được hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Chính sách-Cải cách hành chính
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 3137QĐ2021.pdf
3137PL12021.pdf
3137PL2021.pdf
3137PL22021.pdf
3137PL32021.pdf
3137PL42021.pdf