Thông báo kết luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường – Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá về công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản 255/TB-VPUBND
Ngày ban hành 27/08/2021
Ngày hiệu lực 27/08/2021
Trích yếu nội dung Thông báo kết luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường – Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá về công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Chính sách-Cải cách hành chính
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm 255TBVP2021.pdf