Phê duyệt danh sách công chức, viên chức của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Số ký hiệu văn bản 3062/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/08/2021
Ngày hiệu lực 24/08/2021
Trích yếu nội dung Phê duyệt danh sách công chức, viên chức của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổ chức hành chính
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 3062QĐ2021.pdf