V/v đôn đốc thu, nộp Quỹ phòng chống thiên tai năm 2021 (lần 2)
Số ký hiệu văn bản 4041/UBND-NLN
Ngày ban hành 25/08/2021
Ngày hiệu lực 25/08/2021
Trích yếu nội dung V/v đôn đốc thu, nộp Quỹ phòng chống thiên tai năm 2021 (lần 2)
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực NN&PTNT
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 4041CV2021.pdf