Về việc khen thưởng Tổng kết thực hiện chiến dịch cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 2751/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/08/2021
Ngày hiệu lực 02/08/2021
Trích yếu nội dung Về việc khen thưởng Tổng kết thực hiện chiến dịch cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 2751QĐ2021.pdf