Công điện Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Số ký hiệu văn bản 05/CĐ-UBND
Ngày ban hành 02/08/2021
Ngày hiệu lực 02/08/2021
Trích yếu nội dung Công điện Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Hình thức văn bản Công điện
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 05CĐ2021.pdf