V/v tiếp nhận, trả lời vướng mắc của người dân, doanh nghiệp trong quá trình triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP.
Số ký hiệu văn bản 3484/UBND-BBT
Ngày ban hành 29/07/2021
Ngày hiệu lực 29/07/2021
Trích yếu nội dung V/v tiếp nhận, trả lời vướng mắc của người dân, doanh nghiệp trong quá trình triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lao động, thương binh xã hội
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 3484CV2021.pdf