V/v tiếp tục kiểm tra, xử lý và thông tin cho cơ quan báo chí.
Số ký hiệu văn bản 767/VPUBND-BBT
Ngày ban hành 21/07/2021
Ngày hiệu lực 21/07/2021
Trích yếu nội dung V/v tiếp tục kiểm tra, xử lý và thông tin cho cơ quan báo chí.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Thể thao - Du lịch
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm 767CV2021.pdf