V/v tăng cường kiểm soát người từ vùng dịch vào địa bàn tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19
Số ký hiệu văn bản 3279/UBND-VX
Ngày ban hành 20/07/2021
Ngày hiệu lực 20/07/2021
Trích yếu nội dung V/v tăng cường kiểm soát người từ vùng dịch vào địa bàn tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 3279CV2021.pdf