Thông báo Kết luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh, tại Hội nghị trực tuyến Sơ kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm 2021
Số ký hiệu văn bản 197/TB-VPUBND
Ngày ban hành 16/07/2021
Ngày hiệu lực 16/07/2021
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh, tại Hội nghị trực tuyến Sơ kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm 2021
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Nông thôn mới
Người ký duyệt Bùi Công Khanh
Tài liệu đính kèm 197TB2021.pdf