Về việc khen thưởng đột xuất
Số ký hiệu văn bản 2386/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/07/2021
Ngày hiệu lực 08/07/2021
Trích yếu nội dung Về việc khen thưởng đột xuất
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 2386QĐ2021.pdf