Kế hoạch Kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021
Số ký hiệu văn bản 262/KH-UBND
Ngày ban hành 10/06/2021
Ngày hiệu lực 10/06/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch Kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Chính sách-Cải cách hành chính
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 262KH2021.pdf