Kế hoạch Truyền thông về phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 - 2030
Số ký hiệu văn bản 236/KH-UBND
Ngày ban hành 18/05/2021
Ngày hiệu lực 18/05/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch Truyền thông về phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 - 2030
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực NN&PTNT
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 236KH2021.pdf