Kế hoạch Diễn tập đảm bảo y tế, phòng chống dịch COVID-19 phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 235/KH-UBND
Ngày ban hành 18/05/2021
Ngày hiệu lực 18/05/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch Diễn tập đảm bảo y tế, phòng chống dịch COVID-19 phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 235KH2021.pdf