Ý kiến kết luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường- Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh tại cuộc họp ngày 06/5/2021
Số ký hiệu văn bản 116/TB-VPUBND
Ngày ban hành 07/05/2021
Ngày hiệu lực 07/05/2021
Trích yếu nội dung Ý kiến kết luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường- Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh tại cuộc họp ngày 06/5/2021
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm 116TB2021.pdf