Phát triển chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chủ lực tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 – 2025
Số ký hiệu văn bản 220/KH-UBND
Ngày ban hành 11/05/2021
Ngày hiệu lực 11/05/2021
Trích yếu nội dung Phát triển chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chủ lực tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 – 2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực NN&PTNT
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 220KH2021.pdf