V/v phê duyệt danh sách viên chức ngành Y tế hưởng chính sách đãi ngộ năm 2021
Số ký hiệu văn bản 1561/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/05/2021
Ngày hiệu lực 12/05/2021
Trích yếu nội dung V/v phê duyệt danh sách viên chức ngành Y tế hưởng chính sách đãi ngộ năm 2021
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổ chức hành chính
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 1561QĐ2021.pdf