V/v đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các xã phấn đấu hoàn thành “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2021
Số ký hiệu văn bản 1885/UBND-NLN
Ngày ban hành 13/05/2021
Ngày hiệu lực 13/05/2021
Trích yếu nội dung V/v đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các xã phấn đấu hoàn thành “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Đôn đốc, nhắc nhở
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 1885CV2021.pdf