Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 – 2025 và đến năm 2030
Số ký hiệu văn bản 224/KH-UBND
Ngày ban hành 11/05/2021
Ngày hiệu lực 11/05/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 – 2025 và đến năm 2030
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kinh tế - văn hóa- xã hội
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 224KH2021.pdf