Về việc kiện toàn Ban Quản lý các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 1559/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/05/2021
Ngày hiệu lực 12/05/2021
Trích yếu nội dung Về việc kiện toàn Ban Quản lý các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổ chức hành chính
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 1559QĐ2021.pdf