Về việc phê duyệt danh sách, kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/ NĐ-CP ngày 20/11/2014, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ (bổ sung đợt 1 năm 2021)
Số ký hiệu văn bản 1400/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/04/2021
Ngày hiệu lực 29/04/2021
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt danh sách, kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/ NĐ-CP ngày 20/11/2014, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ (bổ sung đợt 1 năm 2021)
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Tổ chức hành chính
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 1400QĐ2021.pdf