Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 622/QĐ-UBND ngày 04/3/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thí điểm chuyển giao Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Sa Pa về trực thuộc UBND thị xã Sa Pa
Số ký hiệu văn bản 1453/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/05/2021
Ngày hiệu lực 05/05/2021
Trích yếu nội dung Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 622/QĐ-UBND ngày 04/3/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thí điểm chuyển giao Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Sa Pa về trực thuộc UBND thị xã Sa Pa
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực NN&PTNT
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 1453QĐ2021.pdf