Triển khai thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu văn bản 198/KH-UBND
Ngày ban hành 26/04/2021
Ngày hiệu lực 26/04/2021
Trích yếu nội dung Triển khai thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thương mại - Công nghiệp
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 198KH2021.pdf