ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2021 - 2030
Số ký hiệu văn bản 202/KH-UBND
Ngày ban hành 27/04/2021
Ngày hiệu lực 27/04/2021
Trích yếu nội dung ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2021 - 2030
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 202KH2021.pdf