Về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp cho người lao động tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 – 2025”
Số ký hiệu văn bản 1181/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/04/2021
Ngày hiệu lực 13/04/2021
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp cho người lao động tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 – 2025”
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lao động, thương binh xã hội
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 1181QĐ2021.doc