Chỉ thị về việc phát huy vai trò, trí tuệ của đội ngũ trí thức tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chủ trương, chính sách trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 09/CT-UBND
Ngày ban hành 23/04/2021
Ngày hiệu lực 23/04/2021
Trích yếu nội dung Chỉ thị về việc phát huy vai trò, trí tuệ của đội ngũ trí thức tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chủ trương, chính sách trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Khoa học - Công nghệ
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 09CT2021.pdf