V/v xây dựng Chiến lược phát triển nông, lâm nghiệp đến năm 2025 và năm 2030, tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 1258/UBND-NLN
Ngày ban hành 01/04/2021
Ngày hiệu lực 01/04/2021
Trích yếu nội dung V/v xây dựng Chiến lược phát triển nông, lâm nghiệp đến năm 2025 và năm 2030, tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực NN&PTNT
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 1258CV2021.pdf