V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh
Số ký hiệu văn bản 603/UBND-NLN
Ngày ban hành 23/02/2021
Ngày hiệu lực 23/02/2021
Trích yếu nội dung V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực NN&PTNT
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 603CV2021.pdf