Phê duyệt kết quả hộ người có công với cách mạng được hỗ trợ thực tế theo Đề án Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
Số ký hiệu văn bản 513/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/02/2021
Ngày hiệu lực 22/02/2021
Trích yếu nội dung Phê duyệt kết quả hộ người có công với cách mạng được hỗ trợ thực tế theo Đề án Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lao động, thương binh xã hội
Người ký duyệt Nguyễn Trọng Hài
Tài liệu đính kèm 513QĐ2021.pdf