Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin: phần mềm Dịch vụ hành chính công, phần mềm Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai và các Cổng thành phần, giai đoạn 2021-2024
Số ký hiệu văn bản 523/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/02/2021
Ngày hiệu lực 23/02/2021
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin: phần mềm Dịch vụ hành chính công, phần mềm Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai và các Cổng thành phần, giai đoạn 2021-2024
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Báo chí, CNTT, điện tử
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 523QĐ2021.pdf