V/v kiện toàn BCĐ vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 505/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/02/2021
Ngày hiệu lực 19/02/2021
Trích yếu nội dung V/v kiện toàn BCĐ vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lao động, thương binh xã hội
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 505QĐ2021.pdf