Thông báo Kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2021
Số ký hiệu văn bản 44/TB-VPUBND
Ngày ban hành 09/02/2021
Ngày hiệu lực 09/02/2021
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2021
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Kinh tế - văn hóa- xã hội
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm 44TBVP2021.pdf