V/v tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19
Số ký hiệu văn bản 474/UBND-VX
Ngày ban hành 06/02/2021
Ngày hiệu lực 06/02/2021
Trích yếu nội dung V/v tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 474CV021.pdf