Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương đang còn hiệu lực thi hành theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 50/KH-UBND
Ngày ban hành 04/02/2021
Ngày hiệu lực 04/02/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương đang còn hiệu lực thi hành theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Chính sách-Cải cách hành chính
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 50KH2021.pdf