Kiện toàn Ban chỉ đạo Xây dựng và Phát triển Trường Cao đẳng Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 373/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/02/2021
Ngày hiệu lực 02/02/2021
Trích yếu nội dung Kiện toàn Ban chỉ đạo Xây dựng và Phát triển Trường Cao đẳng Lào Cai
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Tổ chức hành chính
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 373QĐ2021.pdf