V/v triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Số ký hiệu văn bản 403/UBND-VX
Ngày ban hành 02/02/2021
Ngày hiệu lực 02/02/2021
Trích yếu nội dung V/v triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 403CV2021.pdf