V/v tham gia Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ huyện Bảo Thắng đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với việc đề nghị huyện Bảo Thắng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
Số ký hiệu văn bản 416/UBND-NLN
Ngày ban hành 03/02/2021
Ngày hiệu lực 03/02/2021
Trích yếu nội dung V/v tham gia Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ huyện Bảo Thắng đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với việc đề nghị huyện Bảo Thắng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Nông thôn mới
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 416CV2021.pdf